ส่งสินค้า ถือว่าเร็วดี สินค้าได้มาตามที่เลือกไว้ สีและแบบตรง งานไม่เสียหาย แข็งแรง สีสวย แพ็คใส่ของมาดี ไม่มีตำหนิ ไม่มีชำรุด 

Suphansapopein

ลูกค้าทั่วไป