หมวกแก็ป สมาคมทหารผ่านศึกกาญจนบุรี

หมวกแก็ป 5 ชิ้น ผ้า มองตะกูร์

Client: สมาคมทหารผ่านศึก กาญจนบุรี 

Category: Product Design

Date: Febuary 2020

หมวกแก็ป 5 ชิ้น ตัวหมวกใช้วัสดุเป็นผ้าม่องตะกูร์ ปักโลโก้หน้าหมวก กว้าง 5 เซนติเมตร สูง 5 เซนติเมตร พร้อมกับปักชิ้นข้าง กว้าง 3.5 เซนติเมตร สูง 2.3 เซนติเมตร และ ปักปีกแก๊ป สูง 1 เซนติเมตร ยาว 6.5 เซนติเมตร