Engie Glow Cap

แก็ปหนังผ้ายีนส์

Client: Engie Glow

Category: Product Design

Date: Febuary 2020

หมวกแก็ปผ้ายีนส์ ตัวหมวกใช้วัสดุเป็นผ้ายีนส์และส่วนแก็ปใช้เป็นหนัง ปักโลโก้หน้าหมวก กว้าง 9.5 เซนติเมตร สูง 4.5 เซนติเมตร พร้อมกับปักโพรงหลัง กว้าง 9 เซนติเมตร สูง 1 เซนติเมตร